Fra tanke til virkelighed

Taksator.nu blev grundlagt 1.10.2017, ved et køkkenbord i Lejre, med den mission at:
”Taksator.nu vil være det selskab som forsikringsselskaberne har tillid til og vælger, når selskaberne har brug for en samarbejdspartner til takseringsopgaver.”

Forretningsplanen var at oprettet et landsdækkende netværk af freelance-taksatorer, som, med deres kompetencer hjælper forsikringsselskaber med takseringsopgaver.

En start med mange km
Taksator.nu ramte et marked, og nogle kunder som viste os enorm tillid, ved at tildele os skadesager.
Fra starten var det alene Henrik og Bo, som, i og med Taksator.nu skulle være landsdækkende, kørte rigtig mange km for at besigtige skader i hele landet.
Hurtigt blev der behov for flere taksatorer, og i januar 2018 var vi 8 taksatorer.
Planen med freelancetaksatorer holdt frem til 2022. På det tidspunkt var vi 17 freelance-taksatorer, og vi havde vanskeligt ved at finde flere med de rigtige kompetencer.

Taksator.nu akademi
Taksator.nu tog derfor, på daværende tidspunkt, et kæmpe skridt, og startede så småt op med Taksator.nu akademi, og den 1. maj 2022 blev den første elev ansat.
Akademiet er siden blevet styrket, bl.a. ved ansættelse af kompetente medarbejdere til at coache eleverne i hverdagen, og forberede dem på deres uddannelse på Forsikringsakadamiet.
Den 1.1.24 er der 5 elever i gang, og målet er at ansætte 2-3 nye elever hvert år.

Fra start-up til scale-up
I oktober 2020 blev den første bestyrelse i Taksator.nu konstitueret. Det markerede i realiteten overgangen fra iværksættervirksomhed til etableret virksomhed, og den efterfølgende periode var en lang, stejl, læringskurve, hvor Taksator.nu, hele vejen rundt, blev gjort mere professionel, både i udtrykket og i driften.
Der er blevet investeret massivt i IT, Bæredygtighed, uddannelse, nye forretningsområder, mm., og ved indgangen til 2024 står Taksator.nu et godt sted, som en seriøs og markant aktør på markedet for taksering af bygnings- løsøre og autoskader i Danmark.
I 2023 blev organisationen styrket, med ansættelse af en cheftaksator/driftsansvarlig, og med kompetente ansatte på vigtige poster er vi rigtig godt rustet til fremtiden.
Vi er, den 1.1.24, 15 fastansatte og 27 freelancetaksatorer.

Værdier
Vores værdier er reelt de samme som da vi startede, og i 2023 blev de nedfældet som en del af strategien.
Grundlæggende er vores værdier Ordentlighed, Nærvær, Respekt og Ansvar.
Læs mere om vores Værdier her

Taksator.nu i fremtiden
I slutningen af 2023 blev vores beredskab for alvor testet, og det var en stor læring for os, og nu ved vi hvad der skal til for at være mere beredt på lignende situationer
Vi har, siden starten i 2017, bevist vores berettigelse på markedet. Vi lærer hele tiden, og vi står med et stærkt setup, lige fra bestyrelsen, over organisationen, til de engagerede folk i marken.
Mange af vores kunder har vi samarbejdet med siden Taksator.nu startede, og vi kan ikke udtrykke vores taknemmelighed over den tillid alle har vist os, både i opstarten, og efterfølgende i den daglige drift.
Uden taksatorer var det ingen Taksator.nu, og det er vi meget bevidste om. Vores netværk af taksatorer, både ansatte og freelance, er altafgørende for den kvalitet vi er i stand til at levere.

Med den udvikling vi har været igennem, og med de investeringer, som blev gjort i 2023, føler vi at vi er klar til at håndtere den stigende efterspørgsel der er på vores ydelser, uden at gå på kompromis med kvaliteten.