Samarbejde med Taksator.nu

Derfor vælger forsikringsselskaberne at samarbejde med Taksator.nu
Forsikringsselskaberne skal kun have kontakt til ét firma, fra overdragelse af sagerne, over skadebehandling til fakturering for takseringen.

Alle skader takseres af eksaminerede taksatorer, og gennem en løbende kvalitetsvurdering sikrer vi, at opgaverne løses i henhold til egne værdier, men ikke mindst i henhold til selskabernes forsikringsbetingelser og til kundens tilfredshed. Vi er løsningsorienterede og skaber bro mellem forsikring og forsikringstager.

Vi tilbyder

 • Landsdækkende taksering af forsikringsskader.
 • Forsikrings-betingede takseringer, med sund fornuft.
 • Skadeopgørelser – enkelt og skræddersyet.
 • Personlig kontakt, og let tilgængelighed for forsikringstageren.
 • Samarbejde med forsikringseksaminerede håndværkere.
 • Håndtering af skader fra start til slut.
 • Håndværkerregninger godkendes af taksator og anvises forsikringsselskaberne til betaling.
 • Enkelt taksator-rekvirering for selskabet, på www.taksator.nu
 • Håndtering og taksering af løsøreskader.
 • Risikovurdering i forbindelse med nytegning
 • Konfliktmægling mellem forsikringstager og selskab
 • Klagesags behandling
 • Drone inspektion – video, billeder, termiske undersøgelser mv.