Rekvirer en taksator til en risikovurdering

  Information om forsikringsstedet

  Rekvirer en taksator til en skade

   Historik for sagsbehandling op til at taksator rekvireres
   Er der igangsat redningsarbejde eller rekvireret håndværker.
   Er der efterspurgt dokumentation eller modtaget faktura/anden dokumentation, herunder billeder, fra forsikringstager.
   (Hvis JA, bedes dette medsendes rekvisitionen til Taksator.nu)
   JANEJ

   Policeforhold

   Kontakt til selskabet

   Mail