Persondatapolitik

Politik om behandling af data i Taksator.nu ApS

Som led i behandling af skader for forskellige forsikringsselskaber i Danmark, på henholdsvis bygning og løsøre, modtager Taksator.nu ApS en række almindelige personoplysninger (Virksomhed, cvr, navn, adresse, telefonnummer, e-mail etc.) og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give en række oplysninger.

Med personoplysninger menes navn, adresse, mail, telefonnummer, policenummer og skadenummer.
Taksator.nu ApS er dataansvarlig for de personoplysninger vi modtager, og for den måde hvorpå oplysningerne håndteres og slettes.

Vores kontaktoplysninger er:

Taksator.nu ApS, Møllerjorden 39, 4320 Lejre
Dataansvarlig; Henrik Wennberg
Telefon 5149 8778
Mail skade@taksator.nu

Vi modtager personoplysninger med det formål at håndtere ordrer, fakturering, betalingsoplysninger, kreditforsikring mv.

Behandlingen af personoplysninger sker, dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for opfyldelse af den kontrakt, som Taksator.nu har med forsikringsselskabet.
Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til behandling af skader.
Personoplysninger vil eventuelt blive videregivet til håndværkere, offentlige myndigheder eller andre relevante parter i sagen, med henblik på at din skade kan udbedres.

De personlige oplysninger, som Taksator.nu ApS har adgang til, er sendt til os fra vores samarbejdspartnere, forsikringsselskaber i Danmark.

Slettefrister
Der er ikke nogen fast tid på hvor længe vi opbevarer personoplysninger, da det afhænger af skaden varighed.
Lang størstedelen de sager vi håndterer, kører gennem ScalePoint, som er forsikringsselskabernes skadesystem. I disse sager har vi kun data liggende i kort tid – (under én uge) på mail e.l.
I vores eget skadesystem, KALA, opbevares data, og vil, mens sagen er åben, være tilgængelig for de, for sagen, relevante medarbejdere.
Efter afslutning arkiveres sagen, og herefter har 3 personer adgang til sagen (data). Når en sag har været afsluttet i 3 år, skal der benyttes kode for at få adgang til sagen, og denne adgang er alene tildelt den dataansvarlige.

Vi gør opmærksom på følgende rettigheder, efter databeskyttelsesforordningen, i forhold til de personoplysninger, Taksator.nu ApS behandler:
• Retten til indsigt (ret til at se oplysninger)
• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
• Retten til indsigelse
• Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Der er mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis det vurderer, at Taksator.nu ApS ikke behandler personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
Læs mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Er der spørgsmål, kontakte os.