Kvalitetsvurdering på skadesager

Hos Taksator.nu har vi det mål at, sikre den bedste kvalitet i behandlingen af alle skadesager.
Kvalitetssikring bliver foretaget ved afslutningen af hver enkelt sag.
I samarbejde med vores kunder har vi udarbejdet nogle målepunkter, altid efter højeste fællesnævner, og disse målepunkter (KPI´er) indgår i den daglige kvalitetssikring.
Vores beskrivelse af Skadehåndtering, danner, sammen med KPI´er, grundlag for kvalitetssikringen, som er en integreret del i vores IT-system.

Ved afslutning af samtlige bygnings- og løsøresager, måles bl.a. på:

  • Fordeling og kontakttider
  • Er skaden besigtiget
  • Indhentning af tilbud og taksatorkalkulation
  • Sagsforløb og sagsresumé
  • Økonomiske besparelser
  • CO²-reducerende tiltag i skadesager
  • Mulighed for regres
  • Afvisningsprocent
  • Gennemløbstid
  • m.m.

Desuden udfører vi en grundig stikprøvekontrol på 3% af alle skader og taksatorer på tværs af de forskellige forsikringsselskaber. Denne praksis er med til at sikre en konsekvent kvalitet på tværs af alle sager og medarbejdere.
Ved at anvende denne omfattende tilgang til kvalitetskontrol, garanterer vi hos Taksator.nu, at vi leverer branchens førende sikring af kvalitet i vores arbejde.
Vores kunder kan til enhver tid rekvirere kvalitetssikringen, både generelt og på sagsniveau.