Mission

Vi vil med baggrund i vores erfaring, give forsikringsbranchen en alternativ mulighed for at få takseret deres skader.
Vi vil:

 • etablere, udbygge og vedligeholde et landsdækkende netværk af eksaminerede taksatorer, som står klar til at hjælpe forsikringsselskaberne.
 • tilbyde forsikringsselskaberne komplette løsninger på skadebehandling og taksering, herunder fordeling, ferieafløsning mm.
 • optimere og forenkle flowet i taksering, så selskaberne holder omkostningerne nede.
 • skadelidte/forsikringstager oplever indtegnings- og skadesforløbet enkelt og effektivt.
 • have fokus på bæredygtighed i alt hvad vi foretager os, lige fra kørsel til håndtering af byggeaffald.

Vision

Taksator.nu vil være forsikringsselskabernes foretrukne samarbejdspartner til risikobesigtigelser, taksering og skadebehandling af skader på bygninger, løsøre og auto.
Vi skal være så dygtige at forsikringsselskaberne vælger at placere hele takseringsopgaven hos Taksator.nu.

Værdier

Respekt, Ordentlighed og Ansvar

 • Skabe et arbejdsmiljø baseret på respekt, samarbejde og samfundsansvar.
 • Skabe et nærværende, inkluderende og mangfoldigt fællesskab, hvor medarbejdere og kunder behandles med værdighed, ærlighed og empati.
 • Sikre fysisk og mentalt nærvær i vores service til kunder og samarbejdspartnere.

Professionel Udvikling, Kvalitet og Innovation

 • Stræbe efter kontinuerlig forbedring, faglig kompetence og kvalitet, samt integration af bæredygtige, innovative løsninger.
 • Investere i medarbejdernes udvikling og trivsel med fokus på ansvarlighed og kvalitet.
 • Prioritere nysgerrighed og innovation i udviklingen af vores service og branchen som helhed.

Autentisk, Engageret, Kompetent og Nærværende Ledelse

 • Udvise autenticitet, engagement og ansvarlighed i vores ledelse, med et fokus på ansvarlig forvaltning af vores ressourcer.
 • Støtte medarbejdere med empati, lytte og handle med integritet for at opretholde en positiv kultur.
 • Nærværende ledelse med kompetence og ekspertise til støtte for vores taksatorer.