Taksator.nu Akademi

Vision om akademiet:
I vores akademi ønsker vi at løfte vores ansvar og udvikle taksator-jobbet. Vi ved, hvor betydningsfuldt en taksators arbejde er, når skadelidte har brug for hjælp. Vores mål er at uddanne de dygtigste taksatorer i landet. Dette gør vi ved at være proaktive i læringsprocessen i vores akademi.

Selve uddannelsen:
Når man er elev i vores akademi, vil man blive ført gennem uddannelsen på Forsikringsakademiet. Samtidigt vil man modtage en sideløbende oplæring af vores fagansvarlige og cheftaksator, som begge er undervisere på akademiet. Der afholdes løbende undervisning, hvor vi samler vores elever til en læringsdag, hvor vi kigger på fortolkninger i forsikringsvilkår, dækningsomfang, kendelser osv.
Uddannelsen på forsikringsakademiet er meget krævende og tages i fritiden, sideløbende med det daglige taksatorarbejde. Uddannelsen består af 4 moduler af ca. 4 måneders varighed, med en afsluttende mundtlig eksamen.
I uddannelsen i Taksator.nu akademiet opnår eleven samtidigt en dyb indsigt i forskellige mulige dækninger og tillægsdækninger, lærer at håndtere mange forskellige forsikringsselskaber, procedurer og forsikringsvilkår. Med i uddannelsen er også en dannelse, som vil udvikle vores elever på flere parametre. Vi ved, at vores elever udvikles menneskeligt og mentalt i både skrift og tale, og vi lægger stor vægt på konflikthåndtering og forhandlingsteknikker.

Dette siger vores taksatorelev – Kasper ”Orla” Dyrup Juhl:

Frihed under ansvar
Frihed i jobbet betyder enormt meget. Det at man selv kan tilrettelægge sin arbejdsdag giver en stor ansvarsfølelse – og man får lyst til at lære mere og udvikle sig.

Store forventninger
Der er ingen tvivl om, at der bliver sat store forventninger til én. Men de store forventninger er med til at give et positivt skub – og medfører større viljestyrke og engagement.

Tillid
Tillid er en meget vigtig faktor i samarbejdet. Tillid skaber stor tryghed – og med gensidig tillid spiller man hinanden gode og skaber et stærkere sammenhold og et bedre netværk.

Masser af hjælp og sparring i netværket
Det betyder meget at have så mange gode og dygtige kolleger, som kun er en opringning væk. Det er rart med vidensdeling og mulighed for at få hjælp til store som små spørgsmål.

Lyst til læring
Uddannelsen giver en stor lyst til at lære og tilegne sig ny viden. Man får rig mulighed for at blive klogere og udvikle sig hver eneste dag.

Mulighed for at dygtiggøre sig
Jobbet bliver aldrig kedeligt eller ensformigt – og man har en unik chance for hele tiden at dygtiggøre sig.

Stolthed
At udføre jobbet selvstændigt og professionelt med mulighed for at vise, hvad man kan, medfører en stolthed samt følelsen af at udvikle sig som menneske.

Det siger ledelsen i Taksator.nu:

Taksator.nu akademi er vores bidrag til et stærkere samfund, hvor vi gennem uddannelse og personlig udvikling af taksatorer aktivt bidrager til branchens og samfundets fremtid.