Skadeshåndtering

Vi vil altid forsøge at tilpasse og skræddersy vores skadeshåndtering, så den passer til det enkelte forsikringsselskabs ønsker og krav.

Grundlæggende ser et håndteringsforløb således ud:

Anlæggelse / overdragelse
Forsikringsselskabet anlægger og overdrager sagen til Taksator.nu, via mail/link på hjemmeside.
Mailen er skade@taksator.nu

Fordeling til taksator
Taksator.nu sørger for at fordele sagen til den rigtige taksator i det pågældende område.

Kontakt til skadelidte
Taksator kontakter skadelidte snarest muligt efter at sagen er modtaget.

Besigtigelse
Som udgangspunkt besigtiges alle skader, men er der selskaber der har ønsker om at Taksator.nu skal kontortaksere skader, så gør vi selvfølgelig også det.
Ved første kontakt mellem taksator og skadelidte aftales første indsats, og der aftales tidspunkt for besigtigelse.

Vurdering
Taksator sørger for at lave det nødvendige grundlag for estimering af skaden og prissætter skadens omfang.

Kommunikation med selskabet
Omfanget af kommunikation aftales med de enkelte selskaber, men som udgangspunkt laves altid en skadesrapport efter besigtigelse/vurdering

Kommunikation med kunden
Det er vigtigt for os, at kunden, gennem hele forløbet af en skade, føler sig godt orienteret om processen og om hvad der skal ske.

.
.
.