Skadeshåndtering

Vi vil altid forsøge at tilpasse og skræddersy vores skadeshåndtering, så den passer til det enkelte forsikringsselskabs ønsker og krav.
Grundlæggende ser et håndteringsforløb således ud:

Anlæggelse / overdragelse
Forsikringsselskabet anlægger og overdrager sagen til Taksator.nu, via mail/link på hjemmeside.

Fordeling til taksator
Taksator.nu sørger for at fordele sagen til den rigtige taksator i det pågældende område.

Kontakt til skadelidte
Taksator kontakter skadelidte snarest muligt efter at sagen er modtaget, og i langt de fleste tilfælde senest dagen efter.

Besigtigelse
Ved første kontakt mellem taksator og skadelidte aftales første indsats, og der aftales tidspunkt for besigtigelse.
Besigtigelse foretages på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, i forhold til at få det samlede overblik over skadens omfang.

Vurdering
Taksator sørger for at lave det nødvendige grundlag for taksators kalkulation af skaden, samt indhentning af priser fra håndværkere.

Afregning til håndværkere/kunde
Regninger fra håndværkere bliver sendt til Taksator.nu, som anviser disse til betaling.

Kommunikation med selskabet
Omfanget af kommunikation bliver aftalt med de enkelte selskaber, men som udgangspunkt laves altid en skadesrapport efter besigtigelse/vurdering

Kommunikation med kunden
Det er vigtigt for os, at kunden, gennem hele forløbet af en skade, føler sig godt orienteret om processen og om hvad der skal ske.

.
.
.