Persondatapolitik

Politik om databehandling i Taksator.nu ApS

Som led i behandling af skader for forskellige forsikringsselskaber i Danmark, på henholdsvis bygning og løsøre, behandler Taksator.nu ApS en række almindelige personoplysninger (Virksomhed, cvr, navn, adresse, telefonnummer, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Taksator.nu ApS er såkaldt “dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

• Taksator.nu ApS, Møllerjorden 39, 4320 Lejre
• Dataansvarlig; Henrik Wennberg
• Telefon 5149 8778
• Mail skade@taksator.nu

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at håndtere ordrer, fakturering, betalingsoplysninger, kreditforsikring mv.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til behandling af skader.

Dine personoplysninger vil eventuelt blive videregivet til håndværkere, offentlige myndigheder eller andre relevante parter i sagen, med henblik på at din skade kan udbedres.

De personlige oplysninger, som Taksator.nu ApS har adgang til, er sendt til os fra vores samarbejdspartnere, forsikringsselskaber i Danmark.

Vi kan ikke sige hvor langt tid vi opbevarer dine personoplysninger, da det afhænger af skaden varighed. Så snart en skadesag afsluttes fra vores side, bortskaffer vi dine personlige oplysninger.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Taksator.nu ApS behandler om dig:

• Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
• Retten til indsigelse
• Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Taksator.nu ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

.
.
.